-->

Pengertian Sandi Racana / Sandi Ambalan Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka merupakan suatu organisasi pembinaan karakter yang mampu menarik jutaan pemuda di seluruh Indonesia. Hingga tidak heran jika Pramuka dipandang suatu yang istimewa oleh kebanyakan kaum muda.

Hingga tak aneh jika seseorang telah begitu cinta ke Pramuka, ia akan mengikuti kegiatan tersebut dari SD hingga perguruan tinggi. Bahkan seusai dari perguruan tinggi pun dia akan tetap aktif dalam wadah organisasi tersebut.

Benar, jika kegiatan kepramukaan banyak mengajarkan kepada kita sikap disiplin serta mampu membentuk karakter yang kuat. Terbukti banyak anggota pramuka yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan jaman.

Maka tak heran jika semakin tahun, jumlah anggota Pramuka semakin banyak, itu tidak lain karena kegiatan-kegiatan dalam Pramuka terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan era saat ini.

Dalam Dunia Kepramukaan, kita akan sering mendengar istilah Sandi Ambalan (Penegak) dan Sandi Racana (Perguruan Tinggi).

Lalu, Apakah Sandi Ambalan atau Sandi Racana itu?
====>>Trisatya dan Dasa Darma yang dijabarkan dan dipadukan dengan logo dan motto ambalan/racana tersebut. Sehingga kalimat yang disusun memiliki makna yang menjadi kebanggaan bagi Ambalan/Racana yang bersangkutan.

Dan siapakah yang boleh membuat Sandi Ambalan / Sandi Racana?
Siapapun boleh, tapi yang terpenting sandi ambalan/sandi racana tersebut disepakati dan disahkan dalam forum musyawarah tertinggi yang ada di ambalan atau racana tersebut.

baca juga:Kode etik pembina pramuka,

Berikut saya berikan contoh Sandi Racana Pramuka Universitas Islam Malang (Unisma)

SANDI RACANA
(Dibaca Bersama)
SABDA KHOLIFAH FIL ARDHIL

(Dibaca Putra)
KETAKWAAN ITU AMAT LUHUR
SUSAH DITUKAR SUKAR DISAINGI
IA BENTENG RACANA KITA
MANUSIA ITU TIDAK LAIN HANYALAH HAMBA
PANGKAT DAN KEDUDUKAN BUKANLAH HbAL YANG MUTLAK

(Dibaca Putri)
BUKAN PULA TUNTUTAN YANG MESTI DIBELA SEPENUH HATI
DISINILAH KITA DITUNTUT UNTUK BERBUAT
KASIH SAYANG SESAMA KAPAN DAN BAGAIMANAPUN
DENGAN JIWA LUHUR YANG ADA DI RACANA KITA
DISANALAH KITA BERDIRI

(Dibaca Bersama)
PUTRA PUTRI KH.OESMAN MANSOER DAN NYAI KHOIRIYAH HASYIM
PATRIOT KESATRIA YANG SEJATI
INSAN KAMIL YANG TAAT KEPADA TUHAN
TEGAK TUBUHNYA
TEGUH IMANNYA

(Dibaca Putra)
AMAL IBADAH MENGHIASI HIDUPNYA
PATUH AKAN PUTUSAN MUSYAWARAH
MUFAKAT ATAS BERBAGAI PENDAPAT
TUGAS TERLAKSANA TANPA DEBAT
BERTANGGUNGJAWAB ATAS DIRINYA, KELUARGANYA
MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARANYA

(Dibaca Putri)
SUCI DALAM PIKIRAN, PERKATAAN DAN PERBUATANNYA
JADI KEBIASAAN DALAM MENJAGA HARKAT DAN MARTABATNYA
SEBAGAI INSAN TUHAN YANG SETIA
DAN WARGA NEGARA YANG BERPANCASILA

(Dibaca Bersama)
SATYA PANDU DHARMA ISLAM
ITULAH CITA-CITA RACANA KITA
CITRA GERAKAN PRAMUKA

Demikian artikel kami tentang Pengertian Sandi Racana / Sandi Ambalan Gerakan Pramuka, silahkan share artikel ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak, terimakasih dan salam pramuka!
Pengertian Sandi Racana / Sandi Ambalan Gerakan Pramuka